رویا

سلام

شب و باران

شب و اندوه

شب و تو

تو

تو

تو

همه چیز در تو و رویای تو

رخ تو نگاه تو صدای تو

چه جسور گم شده ام در هوای تو خیال ِتو

مست ِ توءام  ؛ بال گشوده ام دوباره تا برهوت ِ آرزوها تا خود ِ کنار تو !

ببر مرا به امتداد حادثه ؛ بسپارم به نگاهت جانم دهد جاری شوم تا سرزمین عاطفه..!

اوج نشین  ِ خواستنیهای محالی !!  آسمانی تا همیشه در خیالم هم شده

  ترا به عشق سوگند بمان بمان بمان !

بی تو من حسرت نشین لحظه های انتظارم ؛ بیقرارم ؛ بی تبارم ؛ بی نشانم !

ترا به مهر ؛ به نور ؛ به شور؛ به نگاه ناز مهتاب سوگند : از سرزمین شعر من مرو !

 

پ ن : مست از تو بودم ساقی بزمم تو بودی ؛

بی روی تو می ریخته جامم شکسته است!

/ 2 نظر / 8 بازدید
آرامش

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم وقت پرپر شدنش سوزونوایی نکنیم پر پروانه شکستن هنر انسان نیست گر شکستیم به غفلت من و مایی نکنیم یادمان باشد سر سجده عشق جز برای دل محبوب دعایی نکنیم [گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام دوست نازنین[لبخند]

پاییز

[گل]