چکه های خیــــال

نه من به سراغ  شعر می روم نه شعر از من ساده سراغی می گیرد  ( سید علی)

تنها

منم و تویی که فاصلهء بین قلم و کاغذ و بارانی!!

منم و تویی که می خوانمت و نمی آیی...

منم و تویی که گویی از آغاز نبوده ای ،امّا طنین خنده های زیبایت تا همیشه بر حوالی ام جاریست

ابروانت کشیده بر خط افق می بردم تا سراب آرزوهای محال که خدایا چقدر فاصله تا دستانش؟

چقدر؟!!

چشمانت از شرق تا غرب روزگارم جاریست ،

 از شمال تا جنوب سرزمین خشکیدهء باور من گستره ای داری بی انتها!!

 تویی تار و پود دوستت دارم های تکراری ام !  بهانهء اشکهای شبانه ام ، ترانهء هایم در باد!

تویی که هستی و نیستی ، یک وهم مطلق در امتداد سیّال  ِسرزمین اندوه ِ دلم !!

باتو رفته ام تا اوج تا قلل ناپیدای التهاب ....

تا وسوسه های چیدن سیب از درخت ممنوعه ،تا کشمکش عقل و احساس با تو پرواز کرده ام !

با تو  ورای خودم را دیدم  نه این آدمک مسلول را نه،

 مردی را دیدم مغرور ،گلاویز با حادثه  ؛ ایستاده بر جاری زندگی ؛ خودم را دیدم!

با تو من  ِ بی من به من بازگشت و من شدم ؛ جدا شدم از قید و بند های مسخره،

آموختی ام که آسمانی باشم نه یک زمینی ِ فرتوت لابلای عشق های کاغدی ِ

آدمک هایی که هر روز با نقابی تازه و لبخندی خشک پا بر روی دلهای هم می گذارند و می روند و می روند!

آموختی ام که رهــــا باشم ، دور باشم از بهانه های دست و پاگیر ِاین و آن !!

تو

تو

 تو

تو بزرگتر از آنی که در واژه هایم باشی ، تو امتداد یک نوری از دل خدا ، خواستنی مثل خدا!

مولای نهان آشکار سبز پوش در حریم امن بارگاه تو تا ملکوت آرزوها رفته ام ، شاد ِشاد باز گشته ام

و اینک این منم تنها در آستانهء فصلی نو ، یاورم باش!

 

پ ن ١: جای همه خالی مشهد ، ٢.٣٠ صبح صحن جامع رضوی من و سکوت و خیالش!

پ ن٢: مینای عزیز تولدت مبارک اگه یادم رفت بذار به حساب گرفتاری های غیر معقول من

امیدوارم شاد شاد کنار خانوادهء محترمت خوشبخت باشی ! ( گل)

پ ن ٣: زندگی سلام!!

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرامش

به معیار دل ، شادمانی ، چهره ی بی نقاب اندوه است و آوای خنده از همان چاه پر شود که بسیاری ایام ، لبریز اشک می باشد. جبران خلیل جبران سلام دوست نازنین[لبخند] میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر رو تبریک میگم.[گل][گل]