نیاز

صدا کن مرا

صدای تو خوب است

صدای تو سبزینهء ی آن گیاه عجیبیست که

در انتهای صمیمیت حزن می روید

______

صدایم کن صدای تو حجم سیّال آرامش، خیال ناز ِ باران در وسعت بیکران دشتهای اندوه است !

صدایم کن صدای تو زیباست ، آرام است ،

 دلم را می نوازد خرامان می بردم تا انتهای شب تا سپیده!

صدایم کن صدای  تو زمزمهء پریان ،آواز بی بدیل شکوفه ها، لبخند شیرین  خداست!

______

نگاهم کن چشمان تو آیه های جریان است در جبر آلودهِ تکرار به چیدمان فاصله ها!!

نگاهم کن نگاه تو زیباست می بردم تا باغ بهشت ،سرزمین ِ مهتاب ، آنسوی دربدریهای کبود!

نگاهم کن من به نگاه تو نیازمندم ، عابر شب کوچه های انتظارم به نگاهت نیاز دارم

تنها تو می دانی احتیاج به آرام ِ نگاهت دوام ِ این ثانیه ها ، دقیقه ها، روزها و سالهاست!

______

آغوش من تنهاست در های و هوی آدمکهایی همه از جنس نقاب همه فرّار ، عبوس، زرد!

آغوش من پنجره ایست بطن دیوار کاهگلی کوچه ای قدیمی ،تو بیا این پنجره را بگشای

بگذار به آفتاب به آسمان به پرستو های عبوری به پروانه ها به نسیم ِ بهار به تو به خودم

به زندگی سلام دهم..

_______

تو نیستی و من دلتنگم ،

 خانه تنها ، پنجره تنها ، من تنها ، آهای کجای این فاصله ها جا مانده ای؟

این روزها برای از تو گفتن بهانه ها کم نیست ، هر زاویهء این تنهایی آبستن خاطره ایست

تنها یادگار عشقی سرابی رنگ ،همین خاطره هاست!

 

پ ن 1: کاش می دانستم چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست ؟؟!

پ ن 2:یاد سهراب سبز ، سبز ِ سبز (گل سرخ)

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
Sahar

کاش میدانستم چیست... مرسی[لبخند][گل]